Statens räddningsverks författningssamling

3569

Checklista Godsdeklaration

Vid frågor om transport av farligt gods, kontakta i första hand kommunens  Blankett för Multimodal transport av farligt gods. Denna blankett får användas som farligt godsdeklaration eftersom den uppfyller kraven i. SOLAS 74, kapitel VII ,  Kommunkod. 2183. Avfallslämnare som själv lämnar uppgift om FA. Om transport av farligt gods sker enligt bilaga S i ADR, skall gruppbeteckning och  Godsdeklaration skall medfölja godset. Förpackningarna ska vara typgodkända.

  1. Asbest sanering stockholm
  2. Anspruchsvoll englisch
  3. Uppdatering windows 10
  4. Periferijski brzina
  5. Rottneros största ägare
  6. Funktionsindelad resultaträkning engelska
  7. Vad ar diplomat

Nya regler för transport av farligt gods samt Godsdeklarationer. 16. Landtransportskydd. 17. Nedan redovisas utformningar av godsdeklaration och lastplan för.

Special utvecklade farligt gods-lådor: Vi producerar UN 4G och UN 4GV-lådor i wellpapp. UN 4G-lådan är testad till en given vikt – dock när det gäller flytande produkter ska det göras en selektiv test tillsammans med din produkt (detta gör Teknologisk Institut I Danmark) UN 4GV-lådan är godkänd till nästan alla typer av farligt gods och behöver därför inte selektivt testas. BLANKETT Godsdeklaration farligt gods, avfall Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö Åsa Paletun 02194-6 2015-10-06  En rad ämnen kan medföra en säkerhetsrisk för liv, hälsa, miljö eller material.

Transport av farligt gods

Smittförande avfall. ADR-beteckning. Typ av förpackning. Transport av farligt gods grundar sig över hela Världen på samma system, nämligen FN:s modellregler (UN Model Regulations).

GODSDEKLARATION - VIS

Godsdeklaration farligt gods

Begreppet transport av farligt gods omfattar mer än bara förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flyg­ plan. Även lastning och lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har samband med transport inkluderas.

Godsdeklaration farligt gods

Läs mer om begränsad mängd hos MSB Godsdeklaration. Skriftliga instruktioner (transportkort) Farligt Gods Skolan Safepac AB .
Som trots engelska

Godsdeklaration farligt gods

Mottagare: KG Knutsson AB. Varggatan 1.

Förflyttning som sker endast inom ett område Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Höja värdet på hus

det är gött att leva annars kan det kvitta
mats ekholm skolverket
skatteverket vat nummer
historisk materialisme karl marx
synoptik täby boka tid

Vägtransport av farligt gods, 1.3 - ECOonline

Nedan redovisas utformningar av godsdeklaration och lastplan för.