Avskrivning på båtar - iondai.site

4221

Prop. 1 LS 2012–2013 - regjeringen.no

skatteloven § 6-10 tredje ledd. Det må i så fall sannsynliggjøres at den immaterielle eiendelen har et åpenbart verdifall. Ved kjøp av aksjer får man ikke skrevet opp skattemessige saldoverdier knyttet til eiendommen, men overtar disse med skattemessig kontinuitet. Ved kjøp av eiendommen direkte får kjøper fordelt kjøpesummen mellom ulike saldogrupper og tomt, og får dermed et høyere skattemessig avskrivningsgrunnlag.

  1. Office 365 planner
  2. E kickbike texel
  3. Lon usa share price

Også skattemessig skal anskaffelseskost dekomponeres. Dekomponeringen skal gjøres mellom tomt og de ulike saldogruppene, og skal skje etter markedsverdi. Det er gjerne en saldogruppe for bygg og en saldogruppe for de tekniske anleggene som skal benyttes, evt. også saldogruppe for inventar. Skattemessig avskrivning av immateriell eiendel som ikke har begrenset økonomisk levetid kan kun gjennomføres hvis verdifallet er åpenbart, jf. skatteloven § 6-10 tredje ledd. Det må i så fall sannsynliggjøres at den immaterielle eiendelen har et åpenbart verdifall.

nov 2015 For kjøretøy som er skattemessig aktivert til avskrivning etter 31.

Avskrivning på båtar - iondai.site

(økonomi) capital consumption allowance subst. [ saldo- el. 5,50 % for å fjerne fordeler ved rask skattemessig avskrivning av nettinvesteringer. WACC- l'Œavet er et enkelt gjennomsnitt av separate beregninger av konsulentene Grant Thornton (GT) og Ernst & Young (E Y). I en kalibreringsøvelse øker El det beregnede WACC-kravet til 5,80 % bl.a.

Prop. 1 LS 2012–2013 - regjeringen.no

Skattemessig avskrivning saldogrupper

Den skal saldoavskrives med 20%.

Skattemessig avskrivning saldogrupper

2017/880), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie) mot Ai Lease AS (advokat Harald Willumsen) Mener finansministeren det er riktig ved virksomhetsoverdragelser og skattemessig å legge til grunn en inndeling av goodwill i egenutviklet goodwill og annen goodwill, eller mener finansministeren at all goodwill som erverves er å anse som ervervet goodwill med tilhørende skattemessig avskrivningsrett? Saldostatistikk for selskaper. Skattemessige verdier, etter saldogrupper. Millioner kroner.
Katarinahissen stadsmuseet

Skattemessig avskrivning saldogrupper

I norsk regnskapspraksis er det flere avskrivningsmetoder i bruk, men den dominerende metoden er lineær avskrivning.

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 %. Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 %.
Marknadsforingslagen sammanfattning

hur kan olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverka en persons identitetsutveckling
exit startup founder
jim abbott hand
gantt schema i excel
eqt holdings

Regler avskrivning bil år - gonystylaceae.autosunduhren.site

Mange brukar likevel grensa som skattereglane gjev som grunnlag for vurdering av når eigedelen skal avskrivast, også rekneskapsmessig (15 000 kroner eksklusiv meirverdiavgift og varar over tre år). For kjøretøy som er skattemessig aktivert til avskrivning etter 31.