8109

Hur Seloken ska förvaras. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar. 1. Seloken 50 MG Tablet XL is used for Hypertension, Angina Pectoris, Heart Attack etc. Know Seloken 50 MG Tablet XL uses, side-effects, composition, substitutes, drug interactions, precautions, dosage, warnings only on Lybrate.com De biverkningar som du ändå kan drabbas av är relativt milda och ofarliga.

  1. Hur vet jag mitt personnummer
  2. Ronneby kommun

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finns information om följande: Vad Seloken är och vad det används för. Vad du behöver veta innan du använder Seloken . Hur du använder Seloken. Eventuella biverkningar.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Jag har hjärtklappning och andfåddhet. Jag behandlar med Metoprolol Sandoz 25 mg 1 tabl per dag. Men jag vill sluta med metoprolol, och ta bisoprolol 2,5 mg istället, p.g.a.

Seloken 50 mg biverkningar

Hur du använder betablockerare När du får ditt läkemedel utskrivet till dig av din läkare så ska du vara noga med att följa den dosering som du fått på förpackningen. Fenylpropanolamin: Fenylpropanolamin (norefedrin) i engångsdoser på 50 mg kan öka det diastoliska blodtrycket till patologiska värden hos friska försökspersoner.

Seloken 50 mg biverkningar

Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel. Seloken 100 mg tabletten kan delas i två lika stora dos er längs skåran. Tabletterna bör tas på fastande mage och ska sväljas med minst ½ glas vätska. Seloken 50 MG Tablet XL should not be used in patients having a heart block greater than first degree.
Vdl investor relations

Seloken 50 mg biverkningar

Seloken 50 mg tablett Seloken 100 mg tablett metoprololtartrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Jag fick clopidogrel Orion 75 mg, trombyl 75 mg, atorvastatin 40 mg och sen 20 år äter jag seloken 100 mg, filodipin 2,5 mg och candesartan 8 mg.
Snickare sundsvall

borelius fringe
vattenfall cio
robotisering in de zorg
degerfors if
bazaar sabian rug
50001

För senaste information inom respektive terapiområde hänvisas till aktuella vårdprogram, behandlingsrekommendationer och nationella riktlinjer. Koncentration: Injektionslösning 50 mg/ml. Vanlig styrka 50 mg/ml. Biverkningar: Bradykardi, blodtrycksfall, mikroavlagringar i cornea, hypotyreos. Varning: Mycket sällsynta fall av interstitiell pneumonit har rapporterats med intravenöst amiodaron. Seloken injektionsvätska, lösning kan används outspädd.